För att bli medlem i Socialdemkraterna, klicka på den röda bannern

Följ Alliansens "Raketstart" som verkar sluta med en ny Colimbiafärjekatastrof

Senaste av Alliansens, typ, Diktaturfasoner, se nedan.

Alliansen kan anses i dag vara ett typ sandlådeparti, skulle det vara val i dag, så hamnade de var de hörde hemma, så långt bort från verkligheten det bara kunna. Jag efterlyser lite djävla anamma bland Svenska folket, se till att det nu är skitet färdigt i blåskåpet,
tuffa till oss och begå civil olydnad, vi kräver att Alliansen avgår med omedelbar verkan, innan de totalt hinner förstöra det svenska systemet, jag vill snudd på påstå att Alliansens agerande liknar i det närmaste diktatur. Senaste diktaturdraget var nu i dagarna, då det nu skall in, och manipulera med våra privata sjukförsäkringar, det innebär att de skall se till att ingen får ut mer än 75% av den ordinarie lönen, oavsett hur många försäkringar vi än tecknat.
Klicka på raden här för att se en artikel i Aftonbladet.

Vi blir oftast informerade om att röka och sprit är en sjukdomskostnad, ok. till viss del kan det vara så, men oavsett regering, så kommer det aldrig att bli ett totalförbud av dessa, enär de tar in enormt med skattepengar, långt mer än vad i verkligheten sjukvården kostar p.g.a., de ser att de kan höja skatterna så mycket som helst, vi röker och dricker ändå. Kostnader, statistik går alltid att frisera efter önskemål.. Senaste informationen enl. dagens datum 22/12-2007, så är rökat på väg upp med 5-6:- / pkt. då i skatt. Vad gäller drivmedlet, så är Alliansens önskan att priset skall upp till 18-20:-/liter, trotts löfte vid valet att drivmedlet skulle ned?????. Nu till en annan grej vad gäller sjukskrivna, redan nu i sommar typ Juni el. Juli så är det tänkt att sjukskrivna som är längre sjukskrivna än sex månader, skall tvingas söka tjänstledigt från deras arbete för prov av annat jobb, är det då så att den sjukskrivne inte pallar med det typ nya jobbet, så får hon/han fortsatt vara sjukskriven till då nästa gång, hela Alliansens agerande vad gäller sjukdomsproblematiken kommer att i slutändan försämra för de sjuka i samhället, troligtvis kommer självmordsförsöken att öka.

Som en passus till det ovan hela, så med tanke på det rumsrena *asgarv* Alliansen, så verkar det som att de skiter i andra bara de får sitt på det torra, då även privat, de lever i en så verklighetsfrämmande värld, så det är ruggigt. En annan grej som dök upp, så här i slutet, endast hörsägnen, men ingen rök utan eld. Bensinfordon och Dieselfordons skatt skall
jämnas ut, det innebär att Dieselfordonen får minskatt skatt, medans bensinfordonen får ökad skatt, allt för att jämna ut de s.k. klyftorna,
eftersom det troligtvis fins fler bensinfordon, så blir de de stora loserna. Lastbilsreggade bilar skall enl. ryckte få en skattehöjning av 45%,
om det inte redan hänt, allt för att få bort den typen av fordon. Vi har idag en fordonskattemodell som är befriad av skatt, nämligen de fordon som är äldre än 30 ÅR, det skulle inte förvåna mig, med tanke på Alliansens framfart, att dessa fordon lika fullt får en kraftig skattsatts i slutändan, allt då för att få bort de fordonen från systemet.
Enligt hörsägen, så kommer bränsleskatten att redan den 1/1-2008 gå upp med 29 öre per liter
Hoppsan, det var ett program på TV, där det har blivit helt möjligt för storbolagen att slippa bolagsskatt genom ett dom i Domstol.
Beräknade skatteförluster för Alliansen blev nu hastigt minus 56 miljarder + de mindre bolagen som nu upptäcker sina möjligheter.
Jo vad händer nu med största sannolikhet, Alliansen får en ny blåslampa där bak, och vad tror ni händer, jo de är de redan som ligger, sjuka
handikappade och i övrigt utsatta samt utslagna i samhället som får bära bördan.

Alliansen borde börja tvätta sitt eget byk, inte nog med att de tar ut löner som en Svensson skulle kunna leva på i flera år, skillnaden häri
är att Svensson gör rätt för varje öre.
När en politiker slutar på ett eller annat sätt, så ok. ge han en skälig ersättning i då max 1 år, under den tiden skall han som vi arbetslösa
registrera sig/oss på Arbetsförmedlingen med då samma förutsättningar, för många nej tack, då blir indraget ,typ , pension/a-kassa.

Jag anser att med den ställningen Oppositionen har i dag, så borde tuffa till sig och  kräva nyval, innan hela Svenska systemet brakar
i hop fullständigt.
I annat fall får vi Svensöner ta tag i saken själv, och säga att nu är det skitit i blå skåpet, vi får börja begå s.k. civil olydnad, och
om så måste så får vi väl alla gå i hop och starta ett nytt parti, som rensar upp i träsket.
Sen så var det här med EU, anser fortfarande att det är en lekstuga, och kostar skjortan, men knappt något i gengäld.
Är det någon/något Parti som börjar plocka i kronan för att göra om till euro, så slå bakut kämpa med näbbar och klor så vi får behålla kronan.
Tänk på ordet, kämpa för kronan och fosterlandet
Senaste ifrågasättande av Alliansens trovärdighet, är nu den senaste bränslehöjningen per den 1/1-2008, med 29 öre/liter för bensin
och 55 öre/liter diesel. trotts Alliansens löfte
om sänkta bränslekostnader om de vann valet

För ytterliggare information och ges möjlighet till att lämna er åsikt, gå in på min Blogg genom att klicka på raden här.
Man kan väl säga att visst,  så lite till mans så ansågs vissa beslut och handlingar i förra Regeringen vara lite av lekstuga, men nu har vi närmat
oss sandlådenivå med stormsteg, men som ordspråket säger, gräset är inte alltid grönare på andra sidan staketet.

Klicka på raden här, så kan Ni maila till  olika partier och  media, för att göra er röst hörd

En del av oss säger, "de är ju bara människor de också" men ställer man upp i en sådan position som inom maktens korridorer, så skall man inte
ha minsta skåpmat eller gamla överrockar med sig i baggaget, för de skall vara en förebild för svenska folket, annars ökar det förtroendeförakt
mot Politiker som redan i dag fins. Man hör ibland en del säga i vissa sammanhang, att kan Politikerna, så kan vi, & då är  vi inne på fel  spår.
Vill bara nämna vad som hände 1980, då så kallat borgarna tog makten, det nya stålverket var långt gånget och husgrunder färdiga, men på en
natt, så revs allt upp och inte bara Stålverket /SSAB/ förlorade en massa pengar, utan även en massa
underentreprenörer, samt även en del
privatpersoner också, många fick också krypa på knä ordentligt, samtidig med facit i hand, så ser vi att på andra sida sjön i Findland, i stort sätt
på samma breddgrad, så blev samma investering en höjdare. kontentan av det är bara att säga att det är Borgarna i ett nötskal.

Nedan en kort resum'e om vad som hittills verkar ha hänt närmaste tiden, då citat från olika medier.

Det började redan en god tid innan valet, med dataintrång på socialdemokraternas hemsida, där  Alliansen fick tag i otillåtet viktigt material, som
gav Alliansen stora fördelar och vinster i valspurten, sedan deras försök till mörkläggning och lögner i denna sak, gör ju saken inte bättre.
Personligen vill jag Jämföra detta intrång på vad fil delare sysslar med, och behandlas därefter, men det verkar vara skillnad på äpplen & Päron.

Klicka på den här raden, så kommer ni till olika repotage om Alliansens framfart.

Vi kan redan nu konstatera nuvarande Stadsministers torftiga försök att leda bort den alvarliga kritik från massmedia, angående hittills nämnda
ministrar och deras gamla överrockar.
Vad sedan det gäller Stadsministerns "försök till att kritisera & påverka" Kiruna radiotjänsts beslut om polisanmälan på vissa personer inom
Regeringen, där blev det ytterliggare ett klavertramp, som jag kan tolka det.
Redan nu kan vi klart konstatera att alliansens budget helt klart medför, att de är de svaga i samhället, typ, sjuka, arbetslösa, pensionärer,
samt låginkomsttagare, som får stå för kostnaderna för Alliansen's skattepolitik & sättet att skapa nya jobb, som får anses som rena fabler.
Ta bara t.ex. det som hittills kommit fram via bl.a. media och budgeten, så kommer A-Kassan att bli upp till dubbelt så dyr och obligatorisk,
sen får man inte göra avdrag i deklarationen, sen kommer Arbetslöshetsersättningen, Sjukersättningen, samt Pensionen att försämras
inom ganska snar framtid, allt för att finansiera skattsänkningarna, som då i förlängningen bara gynnar de rika.
Att de förmånsbeskattar Hem-PC köpen kan väl vara ok. för man kan ju välja hur man vill göra i framtiden, men nu till det skandalösa
i sammanhanget, det skall förmånsbeskattas retroaktiv.
Sedan vad gäller trängselskatten, spritskatten, elskatten, bränslepriset, så var det bara tomma ord och löften, /valfläsk/
Jag kan / vill inte tro i min vildaste fantasi, att majoriteten av Svenska folket vill ha en framtid som det nu verkar bli, anser att ett omval inte
var helt fel, innan allt helt går åt pipsvängen.
Redan nu kan man skönja att enigheten inom alliansen, då både på regeringsnivå samt kommunalnivå, inte är så enigt, som det
vill påstås.
Jag läste en insändare någonstans, av någon, som sa, typ, övervägande av svenska befolkningen tillhör den svaga
kategorin i samhället, vad händer när nu deras lilla köpkraft tas bort, med tanke på ovan & nedan, förmodligen så får Företagen problem att att sälja sina produkter i den
volym de skulle villja inom Sverige, snacka om kräftgång.

Ytterliggare slår nu Alliansen på de svaga, nu på förtidspensionärerna, Socialdemokraterna  gör allt för att försöka  stoppa förändringen

Klicka på den här raden, så kommer ni till olika repotage om Alliansens framfart.

Något att tänka på, hittar Ni genom att klicka på den här raden..

På grund av att det verkar kunna bli spaltmeter om Alliansens rakertfart, så har jag lagt repotagen på en egen sida, klcka här.