Arkiv!

 

Bildarkivet!

 

  LLT:s nyaste buss.                            Första besvikelserna            Hurtigs i begynnelsen, numera LLT AB

 

Storgatan på glada femtiotalet.   Capitolen, pärlan från 1957.         Bild från Kyrkbyn i Gammelstad.

 

Ytterliggare bilder från Kyrkbyn i Gammelstad, ifrån andra vinklar.     Notviksverkstaden i Luleå.

Bergnäsbron                                           Broöppning av Bergnäsbron        Gamla färjeläget, innan Bergnäsbron.

Luleå Folketshus, ett minne blott.   Arcushallen i Karlsvik                      Gamla Karlsviksskolan, nu lägenheter

Nedan bilder från den omtalade stranden Nipan, längst till höger fotat från toppen, här är det mycket strömt

Karlsviks gamla kaj, med de omtalade Ryssmagasinen, tillhör nu Malmbanans vänner, även loket

Storgatan Luleå 2005, farligaste i Norrland

 

 

     

Webbmaster © 2004