Olika Hjälporganisationer

 
På den här sidan ges Ni möjlighet, att genom olika hjälporganisationer, ge hjälp, stöd och bidrag till medmänniskor i nöd, p.g.a.
till exempel, naturkatastrofer, krig, fattigdom, eller på annat sätt lider nöd.
Tänk på att nästa gång kan det vara vår tur att behöva hjälp av våra medmänniskor, om vi hamnar i nödsituationer av något slag.
Där om någonstans det fordras en enorm hjälpinsats från oss alla, är den fruktansvärda naturkatastrof som drabbat sydostasien,
som p.g.a. en stor jordbävning under havet, skapade en enorm flodvåg, med enormt lidande som följd, med tanke på att detta
område innehåller flera populära turistorter, så har hela världens befolkning drabbats på ett eller annat sätt.
Vidden av denna katastrof lär nog vara svår att sätta sig in i och förstå, om vi någonsin kan göra det, för än vi själva drabbas.

Nedan hittar Ni olika länkar till olika hjälporganisationer, där Ni via dem,  kan räcka en hjälpande hand till dem som behöver hjälp.
 
Radiohjälpen Svenska Röda Korset Rädda Barnen
Läkare utan gränser Unicef Sverige Diakonia
Lutherhjälpen (Svenska Kyrkan) Frälsningsarmén Pingstmissionen
Missionskyrkan Plan International IOGT-NTO
Hoppets Stjärna SOS-Barnbyar Svenska Lions
Caritas Sverige Läkarmissionen Erikshjälpen
Individuell Människohjälp Bröd Till Bröder Bra GodEl, överskottet går till välgörenhet
     

Webbmaster © 2004