Här har Ni en del bilder från norra stadsberget i Sundsvall